Editointisuunnitelma-pohja

Editointiprosessini muuttuu koko ajan, mutta samat elementit yleensä pysyvät mukana. Jokin aika sitten laitoin vähän ylös jonkinlaista kaavaa, jonka mukaan yleensä etenen. Siitä on nyt hyötyä, kun editoin kakkoskirjani ensimmäistä versiota. Tässä sama kaava teillekin!

Huom, tämä on vain minun oma kaavani, jota sovellan ja josta poikkean usein itsekin, jos se ei palvele ko. käsistä. Testaa mikä sopii sinulle! Ja kommentoi ihmeessä, miten itse lähestyt editoimista, olisi kiva kuulla ja oppia uutta!


EDITOINTISUUNNITELMA POHJA

 

Tauko 1-? kk

1.KIERROS (”ISOT LINJAT”):

Läpiluku ”kuin lukija”, enintään toiseen tiedostoon lyhyitä kommentteja isoista linjoista, ei typojen tms pikkujuttujen editointia, ei kosketa vielä käsistiedostoon.

Lopuksi ylös kaikki ajatukset (mutta etenkin juoneen, hahmoihin, isoihin linjoihin liittyvät).

Kohtausluettelon tekeminen: jokainen luku ja sen kohtaukset. Jos on iso, sekava massa tekstiä, tämän avulla voi laittaa sitä ensin järjestykseen.

Editointisuunnitelman tekeminen, mihin asioihin keskitytään tällä kierroksella (yleensä juoni ja hahmot ja mitä tahansa näiden editoimiseen liittyykin – esim tarvittavaa maailmanrakennusta tms, mutta ei mitään muita ylimääräisiä koukeroita. Teemalle on hyvä suoda pari ajatusta, jos sellainen on jo selvillä tai nousee tekstistä nyt, miten voi hyödyntää isojen linjojen editoinnissa, mutta ei vielä liikaa stressiä. Mieti isoimmat ongelmat ja brainstormaa ratkaisut niihin).

Myös mitä poistetaan, mikä on turhaa, ja poistettujen pätkien tiedosto valmiiksi – älä poista mitään (isompaa pätkää ainakaan) kokonaan.

Kun editointisuunnitelma on tarpeeksi selvä, lähdetään kohta kohdalta toteuttamaan sitä. Yleensä tässä kohtaa yksi asia kerrallaan, eikä yksi luku kerrallaan, vaan poukkoillaan käsiksessä edestakaisin.

Hahmokuvaukset voi olla hyödyllistä päivittää ajan tasalle ja tarkemmiksi. Kaikista tärkeintä tällä kierroksella on saada hahmoista kunnon ote ja hioa tarina heidän näkökulmastaan.

 

Tässä kohtaa käsikirjoitus joko ensimmäisille koelukijoille tai sitten toistetaan ykköskierros vielä uudelleen tauon jälkeen. Huom: Koelukijoiden ohjeistus – olet editoinut vasta isot linjat ja haluat palautetta niistä, et oikolukemista tai huomauttelua esim. kielen tason jutuista! Voit halutessasi kirjoittaa kysymyksiä koelukijoille.

-tauko 1-2 kk?

 

2.KIERROS (”KOELUKIJAT”)

Tarvittaessa luetaan taas käsikirjoitus läpi kuin olisi yksi koelukijoista, suositeltavaa etenkin jos isoja muutoksia edellisellä kierroksella.

Kohtausluettelon päivitys.

Käydään koelukijoiden palaute läpi ja kirjataan siitä pointit ylös neutraalilla tavalla.

Omien muistiinpanojen (uudesta lukemisesta/ed. kierrokselta jääneistä) ja koelukijoiden palautteen perusteella työstetään järjestelmällinen editointisuunnitelma tälle kierrokselle, esim. yläotsikoiden alle samaan kategoriaan menevät kommentit (esim. päähenkilön hahmokaari tai huipentumakohtauksen jännite).

Keskitytään edelleen isoihin linjoihin, kuten juoneen ja hahmoihin. Tässä kohtaa myös erityistä huomiota jännitteeseen ja hahmokaarien toimivuuteen. Korjataan maailman epäuskottavuuksia ja juoniaukkoja. Isot linjat mahdollisimman hyvin kuntoon.

Tarkastellaan teemaa. Mikä tai mitkä ovat tarinan teemat? Miten päähenkilön sisäinen koflikti ja pääjuonen konflikti sekä antagonisti heijastelevat tätä teemaa? Miten sivuhahmot ja sivujuonet tukevat tätä teemaa? Saisiko sitä kirkastettua tai tutkittua joistain toisista näkökulmista?

 

-tauko esim 1 kk, mahdollisesti välissä vielä uusille koelukijoille ja 2.kierroksen toisto (voi samalla siirtyä sitten kyllä myös jo 3.kierroksen asioihin, mutta etenkin jos isoja muutoksia, toinen check-up isojen linjojen osalta voi olla tarpeen – itse yleensä hyödynnän koelukijoita aina kahdessa aallossa, mutta vähän riippuu omista fiiliksistä tuleeko toinen jo tässä kohtaa vai seuraavan vaiheen jälkeen)

 

3.KIERROS (”LUVUT JA KOHTAUKSET”)

Jos aiemmalta kierrokselta on jäänyt hautumaan asioita, kuten kommentteja joihin ei vielä ole voinut käydä käsiksi, tai on saanut uutta palautetta, vielä alussa isojen linjojen kuntoon laittamista.

Päivitetään kohtausluettelo (tai voi tehdä myös sitä mukaa kun editoi – jo kohtausten selkeä tunnistaminen ja rakenteen hahmottaminen auttaa tätä kierrosta, jos tätä ennen kohtausluettelo lähinnä ollut itselle sisällysluettelo oikean kohdan löytämiseen).

Sitten lähdetään lukujen tasolla editoimaan: Luetaan yksi luku kerrallaan läpi ja kirjataan ylös kommentteja siitä. Nyt kiinnitetään huomiota luvun jännitteeseen, pituuksiin, muutokseen ja tarpeeseen. Sama jokaisen kohtauksen kohdalla. Jaetaan tai yhdistetään lukuja tarvittaessa.

Kohtausten tunnekaaret: Mitkä ovat kohtausten päähenkilöiden tunnekaaret, siirtymä ensimmäisestä tunteesta toiseen. Mitä tunteita sivuhahmoilla/sivusta katsojilla. Mitä vaiheita tunnekaaressa on, onko riittävästi vuoristorataa? Mitä kenelläkin hahmolla on pelissä, mikä kenenkin hahmon motivaatio/halu kohtauksessa on? Miten tarina etenee kohtauksessa (jokaisen kohtauksen on edistettävä tarinaa jollakin tapaa!)?

Tarkastellaan jokaista kohtausta siis siten, että onko riittävästi jännitettä ja palveleeko tarinaa. Tarkastellaan myös kohtausten linkittymistä, miten johtaa seuraavaan kohtaukseen, mitä hahmot tuovat mukanaan edellisestä. Scenes&sequels. Expectations vs reality. Emotinal dynamic change. Onko kohtaus paras mahdollinen versio itsestään? Jos on juttelukohtaus pöydän ääressä, olisiko parempi että hahmot tekisivät samalla jotain, tarvitseeko kohtaus liikettä? Tai saisiko ujutettua asetuksia tulevasta tai esim maailmanrakennusta tai opetustilanteen keskustelun lomaan -> useampia tarkoituksia tarinan kannalta yhteen kohtaukseen? Jos toisaalta sekava ja liikaa asiaa, voiko jotain poistaa, siirtää toiseen kohtaukseen (tai kirjoittaa ihan uuden sitä varten).

Siirtymät: onko turhia siirtymiä, jotka tekevät tekstistä raskasta, voisiko leikata suoraan kohtauksesta toiseen?

Lukujen/kohtausten aloitukset ja lopetukset: eiväthän veny liikaa? Alkaako liian aikaisin, venyykö herkkukohdan jälkeen? Mitä jos lopettaisikin aiemmin, siihen dramaattiseen kohtaan tai vastaavasti aloittaisi myöhemmin? Imaiseeko alku suoraan kohtaukseen, voisiko esim lisätä jonkin hahmon havainnon joka veisi lukijan suoraan hetkeen, ja vasta sitten zoomata ulospäin ja esim kertoa mitä kohtausten välissä on tapahtunut.

Etenkin ensimmäiset luvut priimakuntoon!!!

 

-tarvittaessa tauko, mutta jos jaksaa, voi hypätä myös suoraan 4.kierrokselle.

 

4.KIERROS (”KIELI JA KERRONTA”)

Lähdetään lukemaan käsikirjoitusta läpi. Ääneen lukeminen voi auttaa. Sopivan pienissä paloissa, luku kerrallaan että jaksaminen pysyy yllä eikä editointisilmä väsy.

Kiinnitetään huomiota etenkin show don't tell, kuvailut, dialogi ja sen alateksti, ylipitkät virkkeet ja kappaleet, toisto, kuvailut.

Totta kai lukiessa aina pysähdytään korjaamaan jos huomaa juoniaukkoja tai isommissa asioissa vielä jotakin.

Hahmojen omien äänten miettiminen, etenkin jos monta näkökulmahahmoa, mutta myös dialogin kannalta. Dialogisanakirjat.

Tämän kierroksen voi halutessaan toistaa, esim. ensin vähän suurpiirteisemmin ja nopeammin edeten, sitten vielä luku/kohtaus kerrallaan ääneen lukien tai lukuavustajaa hyödyntäen, oikein pysähtyen sanojen eteen rauhassa.

Myös sellaisia asioita mietitään kuin rytmi, aikamuodot etenkin takaumissa, symboliikka, erilaiset kerronnalliset ratkaisut (esim lyhyet lauseet toimintakohtauksissa jne). Kerronnan rikastaminen, kielikuvien, kuvauksien ym. puskeminen mahdollisimman hyväksi, ei köykäisiä lauseita tai kliseisiä sanavalintoja.

 

-halutessa tässä kohtaa tai seuraavan kierroksen jälkeen vielä 1-2 koelukijaa, mutta heidän ohjeistaminen on tärkeää: haluaako kommentteja vain kielen tason jutuista vai myös isoista linjoista -> tällöin pitää olla valmis menemään takaisin niitä editoimaan. Tosin pitää muistaa että koelukijoiden palaute on aina vain yhden tyypin mielipiteitä, että jos joku nyt sanookin että ei pidä päähenkilöstä vaikka aiemmin kukaan muu ei ole siitä kommentoinut negatiivista, kannattaa vakavasti harkita että kuunteleeko neuvoa vai ei. Toki jokainen kommentti kannattaa rauhallisesti pohtia läpi. Toki isojen linjojen kommentit tässä kohtaa voi ottaa myös ylös sitä varten, että jos kustantamokierros ei onnistu, ja aikoo sen jälkeen muokata kirjan erilaiseen muotoon uutta kierrosta varten.

 

5.KIERROS (”HIOMINEN”)

-kielen pikkujuttujen hiominen: maneerit, täytesanat, filtterisanat, toisto, typot, pilkut

-asettelu: marginaalit, sisennykset, fontti, riviväli jne

-työnimi! Viimeistään tässä kohtaa se tarkka miettiminen, jos ei ole jo sopivaa valmiina. Listaa vaihtoehdot, valitse paras, mutta älä stressaa liikaa

-saatekirjeen kirjoitus

-suunnitelma kustantamokierrosta varten: mihin lähetetään ja milloin, kuka julkaisee tämän tyyppistä kirjallisuutta, jokaisen kustantamon ohjeiden läpikäynti huolellisesti.. Ehkä taulukko minne lähetetty ja minä päivänä ja johon voi merkata vastaukset ja niiden päivämäärät.

-ensimmäisen luvun lukeminen vielä kerran ääneen, se (ja mahdollisesti sitä seuraavat, esim 50 ensimmäistä sivua) priimakuntoon, ei typoja, jännitteinen aloitus jne. Sanoita itsellesi, mikä alussa koukuttaa lukijan jatkamaan, mihin kysymykseen hän tarvitsee vastauksen (tämä siis olisi pitänyt laittaa kuntoon jo viimeistään 3.kierroksella, mutta nyt vielä tuoreemmin silmin asian varmistus! Tarvittaessa joku uusi koelukija vielä antamaan kommentteja ja oikolukemaan ekat 50 sivua)

Parin päivän – viikon tauko. Sen aikana juhlan järjestely, olipa isompi juttu tai oma pieni juhlahetki: esim kakkupalan leipominen/ostaminen, jotain kuohuvaa tai vaikka herkkukaakao, tai uuden kirjan ja kynttilän ostaminen, tai leffaillan järkkääminen kavereiden kanssa – mikä tahansa palkinto sinulle juuri nyt toimiikin.

Mahdollisesti myös sen suunnittelu mitä teet seuraavaksi. Mikä idea kutkuttelee paperille pääsyä? Vai onko aika keskittyä muuhun kuin kirjoitushommiin? Kannattaa jo alkaa henkisesti varautua irti päästämiseen ja yrittää hetki ajatella ihan muita juttuja.

Saatekirjeen hiominen ja oikoluku – pyydä joku läheinen vielä oikolukemaan!

Ensimmäisen luvun lukeminen vielä kerran läpi, mieli tekee kuitenkin ja parempi tehdä se ennen lähettämistä kuin sen jälkeen, siellä on aina se joku typo joka sitten harmittaa.

Fiilistely – olet antanut kaikkesi ja nyt on aika ottaa seuraava askel ja sitten siirtyä eteenpäin ja yrittää parhaansa mukaan unohtaa käsis joksikin aikaa. Lue halutessasi lempikohtasi vaikka vielä kerran läpi, ei editointisilmällä vaan nautiskelusilmällä. Tee ehkä ”yhteenveto” harjoitus.

Noudata kustantamoiden ohjeita tarkasti, tarkista että liitetiedostot ovat kaikki mukana ja lähetä käsis.

Kirjoita seuraava ja toista.

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kustannussopimus!

Lista täytesanoista

Miten lähetät käsikirjoituksen kustantamoihin?